english version
Święty Cień

ŚWIĘTY CIEŃ - Tantryczny, indywidualny cykl rozwojowy dla Kobiet i Mężczyzn

Seksualność Cienia to całe seksualne tabu obecne w Twoim życiu społecznym i kulturowym. To wszystko, co Cię skrycie pociąga. Twoje pragnienia i fantazje o których marzysz "od zawsze", a do których często wstydzisz się przyznać nawet przed sobą. Którym boisz się powiedzieć TAK! nawet wtedy, gdy nikt nie widzi. To wszystkie seksualne tożsamości, o których marzyć  Ci "nie wypada". To wszystkie seksualne role, zabawy statusem społecznym i pragnienia, których pragniesz spróbować i doświadczać ich w sposób bezpieczny, twórczy, głęboki i rozwojowy. 
Czarna Tantra uczy, że te wszystkie fantazje i pragnienia są piękne, dobre, czyste i ludzkie. Zwyczajne. Naturalne. W jakimś stopniu wszyscy je mamy. I zamiast wypierać lub obarczać je wstydem, warto je otwarcie poznawać, oswajać i integrować. Szukać w nich samoświadomości, spełnienia, zgody na siebie i głębokiej, duchowej mocy.  

Z czym możemy pracować?
- doświadczanie osobistej seksualności jako czystej i świętej
- poznawanie własnych fantazji i głębokich pragnień seksualnych
- pogłębianie wewnętrznej i świadomej zgody na własną seksualność
- poszerzanie swojej świadomości seksualnej,
- poznawanie i przyjmowanie swojej tozsamości seksuanej

przyjmowanie siebie w seksualności nienormatywnej, nieprokreacyjnej 
- poznawanie seksualności emocji  i psychiki - seksualności 
poza genitalnej 
- wcielanie się w seksualne tożsamości, wcielanie się w seksualne role 
- zabawy wiekiem i statusem społecznym 
- przyjmowanie ról przeciwnych płciowo
- poznawanie swojej wewnętrznej kobiecości i męskości
- przebieranie się w przeciwną płeć

- zabawy fetyszami wybranych części ciała, strojów lub miejsc upragnionych do seksualnego rozwoju

- poznawanie i rozumienie dynamiki relacji Dominacji i uległości
- jak zadbać o siebie w relacji seksualnej władzy
- usługiwanie i spełnianie pragnień
- wydawanie poleceń i przejmowanie kontroli
- bezpieczne nagradzanie i karanie 

- przekraczanie i rozpuszczanie wewnętrznych barier i wstydu względem seksualności
- rozpuszczanie poczucia winy za własną seksualność
- budowanie / odzyskiwanie własnej wartości w oparciu o swoją seksualność
- czerpanie siły i pełni z własnej tożsamości seksuanej

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Cykl obejmuje 12 sesji (każda 3 godziny). 
Spotkania odbywają się w zaufaniu, intymności i bezpiecznej przestrzeni Świątyni - bez osób trzecich. 
Podczas praktyk OBECNA JEST nagość.
Terminy spotkań ustalane są indywidualnie, zalecam spotkanie co ok 2/3 tygodnie.
Cena: - przy płatności za każde poszczególne spotkanie 400 zł / sesja 
-
przy jednorazowym wykupieniu całego cyklu RABAT!!! 3800 zł (zamiast 4800 zł)